Baltic Olympiad in Informatics 2018 Open - practice session

Start

2018-04-27 07:30 AKDT

Baltic Olympiad in Informatics 2018 Open - practice session

End

2018-04-27 09:30 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -810 days 3:54:38

Time elapsed

2:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem A
Lihtne aritmeetika

On antud kolm täisarvu $a$, $b$ ja $c$ ($1 \le a, b, c \le 10^9$). Leida avaldise $a \cdot b / c$ väärtus absoluutse veaga mitte üle $10^{-6}$.

Input

Sisendi ainsal real on tühikutega eraldatud täisarvud $a$, $b$ ja $c$.

Output

Väljastada täpselt üks reaalarv. See ei tohi avaldise $a \cdot b / c$ täpsest väärtusest erineda rohkem kui $10^{-6}$ võrra, s.t väljastatud arv $x$ peab rahuldama võrratust $|x - a \cdot b / c| \le 10^{-6}$.

Constraints

Your solution will be tested on a set of test groups, each worth a number of points. Each test group contains a set of test cases. To get the points for a test group you need to solve all test cases in the test group.

Group

Points

Limits

1

25

$1 \le a, b, c \le 10$

2

25

$1 \le a, b, c \le 10\, 000$

3

25

$1 \le a, b \le 10^9, c = 1$

4

25

$1 \le a, b, c \le 10^9$

Sample Input 1 Sample Output 1
3 5 7
2.142857142857142857
Sample Input 2 Sample Output 2
9999 9876 1
98750124
Sample Input 3 Sample Output 3
123456789 987654321 1
121932631112635269.000000000000000000
Sample Input 4 Sample Output 4
123456789 987654321 7
17418947301805038.428571428571428571