Baltic Olympiad in Informatics 2018 Open - practice session

Start

2018-04-27 07:30 AKDT

Baltic Olympiad in Informatics 2018 Open - practice session

End

2018-04-27 09:30 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -810 days 2:33:41

Time elapsed

2:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem A
Vienkāršā aritmētika

Jums tiek doti trīs veseli skaitļi $a, b, c$ ($1 \le a, b, c \le 10^9$). Aprēķiniet $a \cdot b / c$ ar absolūto kļūdu ne lielāku par $10^{-6}$.

Ievaddati

Pirmā un vienīgā ievaddatu rinda satur trīs veselus skaitļus $a, b, c$, kas atdalīti ar tukšumzīmi.

Izvaddati

Izvadiet vienu peldošā punkta skaitli. Tas var atšķirties no $a \cdot b / c$ ne vairāk par $10^{-6}$ pēc absolūtās vērtības, t. i., jāizpildās $|x - a \cdot b / c| \le 10^{-6}$.

Ierobežojumi

Jūsu risinājums tiks testēts uz vairākām testu grupām, par katru no tām var iegūt punktus. Katra testu grupa satur vienu vai vairākus testus. Lai iegūtu punktus par testu grupu, jums ir pareizi jāatrisina visi testi šajā grupā.

Grupa

Punkti

Ierobežojumi

1

25

$1 \le a, b, c \le 10$

2

25

$1 \le a, b, c \le 10\, 000$

3

25

$1 \le a, b \le 10^9, c = 1$

4

25

$1 \le a, b, c \le 10^9$

Ievaddatu paraugs 1 Izvaddatu paraugs 1
3 5 7
2.142857142857142857
Ievaddatu paraugs 2 Izvaddatu paraugs 2
9999 9876 1
98750124
Ievaddatu paraugs 3 Izvaddatu paraugs 3
123456789 987654321 1
121932631112635269.000000000000000000
Ievaddatu paraugs 4 Izvaddatu paraugs 4
123456789 987654321 7
17418947301805038.428571428571428571