Baltic Olympiad in Informatics 2018 Open - practice session

Start

2018-04-27 07:30 AKDT

Baltic Olympiad in Informatics 2018 Open - practice session

End

2018-04-27 09:30 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -810 days 2:51:20

Time elapsed

2:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem A
Prosty Rachunek

Dane są trzy liczby całkowite $a, b, c$ ($1 \le a, b, c \le 10^9$). Oblicz $a \cdot b / c$. Wynik zostanie uznany za poprawny jeśli błąd bezwzględny nie będzie większy niż $10^{-6}$.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajdują się trzy liczby całkowite pooddzielane pojedynczymi odstępami.

Wyjście

Na wyjście wypisz jedną liczbę rzeczywistą, różniącą się od $a \cdot b / c$ o co najwyżej $10^{-6}$, tj. musi spełniać $|x - a \cdot b / c| \le 10^{-6}$. .

Ograniczenia

Twoje rozwiązanie będzie uruchomione na grupach testów. Każda grupa składa się z jednego bądź większej liczby testów. Aby otrzymać punkty za daną grupę, twoje rozwiązanie musi przejść wszystkie testy z tej grupy.

Grupa

Punkty

Limity

1

25

$1 \le a, b, c \le 10$

2

25

$1 \le a, b, c \le 10\, 000$

3

25

$1 \le a, b \le 10^9, c = 1$

4

25

$1 \le a, b, c \le 10^9$

Przykładowe wejście 1 Przykładowe wyjście 1
3 5 7
2.142857142857142857
Przykładowe wejście 2 Przykładowe wyjście 2
9999 9876 1
98750124
Przykładowe wejście 3 Przykładowe wyjście 3
123456789 987654321 1
121932631112635269.000000000000000000
Przykładowe wejście 4 Przykładowe wyjście 4
123456789 987654321 7
17418947301805038.428571428571428571