Baltic Olympiad in Informatics 2018 Open - practice session

Start

2018-04-27 07:30 AKDT

Baltic Olympiad in Informatics 2018 Open - practice session

End

2018-04-27 09:30 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -810 days 2:16:44

Time elapsed

2:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem A
Enkel aritmetik

Du får tre heltal $a, b, c$ ($1 \le a, b, c \le 10^9$). Beräkna $a \cdot b / c$, med en absolut precision på $10^{-6}$.

Indata

En rad med tre heltal $a, b, c$ separerade med blanksteg.

Utdata

Skriv ut ett flyttal. Det får skilja sig från $a \cdot b / c$ med högst $10^{-6}$ i absolutvärde, alltså uppfylla $|x - a \cdot b / c| \le 10^{-6}$.

Begränsningar

Din lösning kommer att testas på en uppsättning testgrupper, var och en värd en viss poäng. Varje testgrupp innehåller flera testfall. För att få poäng för en testgrupp måste du klara alla testfallen i gruppen.

Grupp

Poäng

Gränser

1

25

$1 \le a, b, c \le 10$

2

25

$1 \le a, b, c \le 10\, 000$

3

25

$1 \le a, b \le 10^9, c = 1$

4

25

$1 \le a, b, c \le 10^9$

Exempel-indata 1 Exempel-utdata 1
3 5 7
2.142857142857142857
Exempel-indata 2 Exempel-utdata 2
9999 9876 1
98750124
Exempel-indata 3 Exempel-utdata 3
123456789 987654321 1
121932631112635269.000000000000000000
Exempel-indata 4 Exempel-utdata 4
123456789 987654321 7
17418947301805038.428571428571428571